ادوات نوین هواشناسی

                                                                   تمامی ادوات ایستگاه های آب و هوای ما از مبدا شرکت DAVIS -www.davisnet.com برای ارائه سطح بالایی از دقت، قابلیت اطمینان و استحکام مشتریانمان                                                               طراحی شده اند.  همچنین آنها با توجه به  مجموعه طیف گسترده ای از نیازهای ناظران آب و هوا طراحی شده است . کما اینکه چه شما از مشاهده وضعیت هوا                                                                برای سرگرمی یا تنها جهت لذت بردن از آن استفاده کنید،  یا اینکه شماکسی فردی هستید که متکی به اطلاعات دقیق آب و هوایی برای کشاورزی، تحقیق و یا                                                                 کسب و کار استفاده می کنید، در هر صورت به  یکی از ایستگاهای هواشناسی ما برای تامین احتیاجات خود نیازمندید.

                                                                     علاقه مندان به وضعیت آب و هوا، ایستگاه دقیق و قابل اعتمادی را که برای نصب و استفاده آسان باشند را ترجیح می دهند. ایستگاه های هواشناسی وارداتی                                                                ما با مجموعه حسگرهای  یکپارچه خود،اطلاعات دسته بندی شده ی کنسول ، آنتن های بی سیم دوربرد و نرم افزار Weatherlink به نیازهای آنها پاسخ میدهند.

                                                                   همچنین برخی از کاربران می خواهند قادر به ایجاد یک سیستم آب و هوا سفارشی با افزودن حسگرها، فرستنده ها و گیرنده ها، قابلیت ورود اطلاعات به سیستم،                                                               نرم افزار های تخصصی، و گزینه های ارتباطی از راه دورباشند. در طراحی چنین سیستمی دانستن اینکه چگونه بایستی حسگرها، فرستنده ها و گیرنده ها، هر                                                                گزینه دیگر برای ارتباطات از راه دور ساتفاده و ترکیب شوند؛ حائز اهمیت است.