اطلاعات کلی در مورد منابع آب ایران

 

 
 

 

       مقدار اندک بارشهای جوی و توزیع نامناسب و غیر همگون آن در سرتا سر کشور ایران باعث ایجاد کمبودهایی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در منابع آب این سرزمین گردیده است.

برخی آمار و اطلاعات در مورد منابع اب ایران جهت اطلاع بیشتر در اینجا گرد آمده اند:

  • میزان بارش در ایران سالانه حدود 251 میلیمتر می باشد که کمتر از یک چهارم متوسط بارش در  جهان می باشد.

  • ایران با مساحت 1،648،000 کیلومتر مربع حدود 1.1 درصد از کل خشکی های زمین را تشکیل می دهد در حالیکه تنها 0.34 درصد از کل منابع آب زمین در این سرزمین واقع شده است.

  • درسال 1995 میلادی سرانه مصرف برای هر نفر در ایران براساس منابع آب قابل تأمین 6203متر مکعب بود که به تبع آن جایگاه ایران در بین 100 کشور پنجاه و دوم بود، در سال 1990 میلادی سرانه مصرف 2025 متر مکعب و جایگاه ایران شصت و هفتم بود و بر اساس پیش بینی ها درسال2025 میلادی این ارقام به ازای سرانه مصرف 816 متر مکعب و جایگاه ایران هفتادو سوم خواهد بود که بر اساس معیار ها و استانداردهای جهانی سرانه مصرف کمتر از 1000متر مکعب در موقعیت بحرانی و خطرناک قرار خواهد گرفت.

  • با توجه به این آمار کشور ایران در بین همسایگانش کمترین منابع آب را دارا می باشد.

  • این آمار نگران کننده نشاندهنده موقعیت خطرناک ایران و لزوم توجه جدی به افزایش راندمان بهره برداری و استفاده از منابع آب می باشد و از طرف دیگر این نکته که بیش از حدود 94 درصد منابع آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می شود و متاسفانه راندمان بهره برداری و مصرف آب در این بخش کمتر از 30 درصد می باشد لزوم توجه و اقدام سریع را می طلبد.

  • همانطور که در بالا اشاره شد متوسط بارندگی سالانه  ایران 251 میلیمتر بوده و با در نظر گرفتن مساحت ایران (1648000 کیلومتر مربع) ، معادل آورد آبی 413 میلیارد متر مکعب در سال می باشد .

  • 285 میلیارد متر مکعب از این مقدار بر اثر تبخیر از بین می رود حتی با اضافه کردن مقدار تقریبی 7 میلیارد متر مکعب آبهای ورودی به ایران تنها مقدار 135 میلیارد متر مکعب از این بارشها قابل دسترسی و بهره برداری است (که حتی بر اساس برخی دیگرآمارها این رقم تنها 110 میلیارد متر مکعب می باشد.)